Fakturačné údaje

VDD partner, s.r.o.
Šamorínska 55
821 06 Bratislava

IČO: 45 352 151
IČ DPH: SK2022998758
Číslo účtu: 1372874002/1111
IBAN: SK12 7500 0000 0040 1551 8142
SWIFT: CEKOSKBX

Predajňa ,Osobný odber a reklamácie

AVION shopping park
Ivanská cesta 16
821 04 Bratislava

Prevádzka sa nachádza pri vchode od McDonalds medzi AllToys a MOHITO

Mobil: +421918598206
E-mail: info@extremelights.sk